Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hiermee krijgen betrokkenen meer rechten en zeggenschap over het gebruik van hun gegevens.

Ask Roger! neemt de privacy van jou en jouw klanten en relaties serieus. Ons privacy statement is hiervoor bijgewerkt. Hiermee willen wij je op een transparante manier informeren over de manier waarop we omgaan met uw gegevens en welke gegevens wij in ons bezit hebben. Onze bijgewerkte privacyverklaring vind je hier.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact
Wanneer je vragen hebt over dit beleid, kan je ons bereiken op: privacy@askroger.nl.