Trainingen


Bij een implementatietraject voor een nieuwe oplossing is het trainen in adoptie en acceptatie van die nieuwe oplossing cruciaal voor het succes. Wij hebben opgeleide professionals paraat die u daarbij ondersteunen met trainingen, demo’s en meer.

Veel mensen hebben van nature de neiging om in eerste instantie negatief op een verandering te reageren: ‘Het werkt toch; waarom moet het anders?’ Denk bijvoorbeeld aan de overgang van een vaste telefoon naar het gebruik van softphones op een laptop met een headset. Vaak wordt onderschat hoe ingrijpend een dergelijke verandering is voor de gebruiker.

Communicatie en begeleiding zijn nodig om adoptie te realiseren. Voor een succesvolle adoptiestrategie is het nodig eindgebruikers te leren begrijpen waarom en op welke manier de verandering doorgevoerd wordt.

Vragen vanuit de gebruiker gezien die we willen adresseren zijn:

 • Waarom stappen we over?
 • Wat levert het mij/ mijn afdeling/ de organisatie op?
 • Wat wordt van mij verwacht?
 • Wanneer en hoe gaan we over?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?
 • Waar kan ik mijn vragen/opmerkingen kwijt?

Proeftuin
Om de key-users te ondersteunen in de inventarisatie van de benodigde eindgebruikers-apparatuur voor hun afdeling, richten we een proeftuin in waar de verschillende geselecteerde apparatuur tentoongesteld is.

Trainingen
Ask Roger! heeft een groot aantal trainingen ontwikkeld voor een optimale in gebruik name. De inhoud van de trainingen passen we aan op uw situatie en de doelgroep. We leveren onderstaande trainingen in verschillende formaten: 1-op-1, hands-on en klassikaal.

 • Etiquette training
 • Gebruikers trainingen
 • Key-users trainingen
 • KCC-agent trainingen
 • KCC-supervisor trainingen
 • Receptie trainingen
 • Beheerders trainingen

Documentatie
Referentiekaarten, handleidingen en video’s zijn beschikbaar voor uw medewerkers. Zodat men rustig in eigen tijd en tempo de informatie kan nalezen. Deze kunnen we digitaal en fysiek beschikbaar stellen.

Voordelen
Een juiste acceptatie door de gebruikers heeft een positieve uitwerking op het verloop van het project en deze aanpak resulteert dan ook in specifieke voordelen:

 • Minder weerstand
 • Snellere doorlooptijd project
 • Bedrijfscultuur en organisatorische aspecten als onderdeel binnen het adoptieplan
 • Maatwerk mogelijk
 • Bereikbaarheid gewaarborgd
 • Verschillende type trainingen mogelijk

Klanten

Creatie en Realisatie The MindOffice