IoT Talks about business

Tele2 organiseerde op 29 september ‘IoT Talks’ in stadion Galgenwaard in Utrecht. Tijdens IoT Talks kwamen partners, klanten en experts samen om elkaar te inspireren, kennis te delen en elkaar verder te helpen in de groeiende markt van Internet of Things (IoT).

Waarom is IoT zo belangrijk?
Het evenement werd afgetrapt door Rami Avidan, de internationale Managing Director van de IoT-tak van Tele2. ‘De samenleving verandert in sneltreinvaart en IoT wordt een steeds belangrijker onderdeel van die verandering. Doordat met IoT informatieoverdracht zonder tussenkomst van mensen mogelijk wordt, betekent dit direct een kostenbesparingen en een hogere efficiency. IoT kan er mede voor zorgen dat wij onze (productie)processen beter kunnen monitoren en beheren.

IoT talks

Een goede ICT infrastructuur is noodzakelijk om IoT communicatie mogelijk te maken, waarbij slimme koppelingen van levensbelang zijn. Zoals eerder is aangegeven onderzoeken wij hoe IoT oplossingen gekoppeld kunnen worden aan communicatie oplossingen zoals Cisco Spark.’

Wat biedt Tele2
Tele2 is een zeer betrouwbare ‘connectivity platform’ provider, die een brug tussen de IoT hardware/sensoren en de Cloud platformen biedt. Dit doet zij door het leveren van simkaarten. In combinatie met het gebruik van Cisco Jasper platform is op een slimme manier de kosten per IoT sensormodule te beheren en te monitoren. Wanneer bepaalde regels worden ingesteld, worden abonnementen automatisch omhoog geschaald als de IoT module meer verbruikt of juist naar een lager abonnement als er minder wordt verbruikt. Dit voorkomt hoge kosten die normaliter buiten de bundel worden gemaakt.

IoT Talks

In sectoren als Industrie, Gezondheidszorg, Security, Utilities, Automotive, Transport & Logistiek heeft Tele2 veel ervaring met IoT oplossingen. Tijdens IoT Talks kwamen verschillende bedrijven aan het woord die vertelden hoe zij in hun branche succesvolle IoT oplossingen hebben uitgerold.

Succes met IoT
Een interessant vraagstuk dat tijdens IoT Talks uitvoerig is behandeld:
‘Op welke manier kan ik IoT het best in mijn bedrijf inzetten?’

Om met IoT succesvol te zijn, heb je het volgende nodig:

  1. Interne held die IoT proportioneert binnen je bedrijf;
  2. Overtuiging van het management;
  3. Denk groot, begin klein, schaal snel.

Houd er rekening mee dat IoT een lange termijn investering is. Verwacht niet dat het een ‘quick win’ is. Daarnaast zullen er significante veranderingen binnen je bedrijf nodig zijn, zoals het aannemen van IoT gerelateerde medewerkers, bijvoorbeeld data analisten. En je zult een goede strategie moeten hebben. Om die reden is het van uitermate belang dat er iemand binnen het bedrijf is die de ‘interne held’ speelt. Hij of zij neemt de rol op zich om intern op IoT te focussen en het is de persoon die ervoor zorgt dat er continu voortgang wordt gemaakt met IoT. Het is belangrijk dat het management hier achter staat en deze zaken steunt en bereidt is om hierin te investeren. Als laatste: durft te experimenteren. Al is het wel aan te raden om klein te beginnen en zodra je merkt dat het werkt snel op te schalen.


“Voorbeeld: ESAB WeldCloud

Het bedrijf ESAB maakt al jaren lasmachines. Om de concurrentie voor te blijven heeft het besloten om IoT in hun bedrijf te integreren, met als resultaat WeldCloud. Deze oplossing zorgt ervoor dat ESAB, en haar klanten, de lasmachines en lasprocessen beter kunnen volgen, monitoren en optimaliseren. De verzamelde gegevens bieden inzicht in wat voor omstandigheden de lasmachine verkeert en welke levensduur het kan hanteren. Dit zorgt ervoor dat de lasmachines preventief vervangen kunnen worden. Hierdoor staat de productie bij de klant nooit lang stil door een storing in de lasmachine.

IoT maakt het hiermee mogelijk om een product-dienst combinatie aan te bieden. In het verleden kocht de klant de machine, wat een eenmalig inkomen was voor ESAB. Nu is het anders: de klant neemt bij ESAB een WeldCloud abonnement af op een aantal lasmachines voor een vast bedrag per maand per machine.

Als gevolg kan de klant flexibel bij-/afschakelen. In de productiewereld zijn er wel eens pieken in de productie, waardoor er voor een te voorspellen termijn meer lasmachines nodig zijn. Met een WeldCloud abonnement kan de klant gemakkelijk en specifiek voor dat piekmoment het aantal machines uitbreiden en weer terugschakelen wanneer de piek in de productie is gedaald.

Voordelen

  • Vast maandelijks inkomen voor ESAB, in plaats van eenmalig;
  • Inzicht in prestaties van machines, maakt het mogelijk om toekomstige machines te verbeteren;
  • Alle gegevens staan in de cloud en zijn overal ter wereld te benaderen;
  • De klant kan het abonnement flexibel, naar behoefte, aanpassen.

Van lineair naar circulair businessmodel
Traditioneel hebben veel bedrijven een lineair businessmodel, wat inhoudt dat zij geld verdienen door hun productie en eenmalige verkoop van losse producten. Door IoT kan je bedrijf overstappen op een circulair businessmodel. Hierdoor kan je een product-dienst combinatie verkopen, met maandelijks een vast inkomen. De klant koopt hiermee een product en de geleverde dienst ineen. Houd er rekening mee dat je in deze situatie als bedrijf verantwoordelijk bent voor het faciliteren van die mogelijkheid voor de klant. Een bijkomend voordeel van dit model is dat het milieu bespaard wordt door hergebruik te stimuleren.

Conclusie
IoT inzetten in je bedrijf is een strategische keuze die op directieniveau gemaakt moet worden, omdat het significante gevolgen heeft voor je bedrijf qua personeel en bedrijfsvoering. De overstap naar een circulair businessmodel zorgt ervoor dat bedrijven niet meer winst halen uit het verkopen van zo veel mogelijk producten met een zo kort mogelijke levensduur, maar juist zo veel mogelijk producten verkopen met een zo lang mogelijke levensduur. Immers, des te langer een product in deze product-dienst combinatie meegaat, des te meer winst kan worden gemaakt met eenzelfde investering van het bedrijf. Dit kan een significante bijdrage leveren om wereldwijd het verbruik van grondstoffen te verminderen. Wij vonden IoT Talks een inspirerend en interessant evenement, bedankt Tele2!

IoT talks

Afsluitend nog een leuk filmpje over IoT gemaakt door Tele2:

Bronnen:
http://www.slideshare.net/JorgEichhorn/weldcloud-public
http://www.tele2.com/Documents/documents/m2m/ESAB_Case_Study_v.2.0.pdf