Hulpmiddel voor dove scholieren

Rond onderwijs en innovatie is veel gaande èn veel mogelijk. Onlangs is TU-student Vincent van der Toorn voor ons gestart met een onderzoek naar een hulpmiddel dat dove scholieren kan helpen bij hun communicatie. Hij stelt zich graag aan u voor.

‘Mijn naam is Vincent van der Toorn, ik ben 24 jaar en master student Design For Interaction aan de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft, met als specialisatie gebruikersinteractie en het ontwerpen van producten vanuit het gebruikersperspectief. In mijn zoektocht naar een afstudeerbedrijf kwam ik via een docent van de TU Delft bij Ask Roger! terecht. Mijn ambitie is het ontwerpen van producten die voor mensen daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben en die hen helpen het beste uit zichzelf te halen, en niet de zoveelste gadget.

Het onderzoek dat ik voor Ask Roger! doe richt zich op dove en slechthorende scholieren die in het regulier onderwijs lessen volgen en projecten doen met andere leerlingen. Voor hen is communicatie in een groep vaak moeizaam. Door middel van een cochlear implantaat of een gehoorapparaat kunnen zij wel horen, maar het is heel intensief om alle omgevingsgeluiden via een dergelijk apparaat te filteren naar alleen de relevante geluiden. Hun communicatie moeten ze ondersteunen door te liplezen, wat alleen werkt als de spreker je aankijkt tijdens het spreken. In een groepssetting gaat dat vaak moeilijk: je kunt maar één iemand tegelijk volgen, sommige mensen articuleren niet goed of spreken binnensmonds. Al met al moeten dove en slechthorende scholieren veel energie stoppen om alleen al te volgen wat er gezegd wordt en dat demotiveert hen vaak om mee te doen aan een groepsdiscussie.

Ik ben inmiddels al even aan de slag en het project verloopt tot nu toe goed. Het was even een uitdaging om de opdracht zo te formuleren dat deze aansluit bij mijn ideeën, de wensen van Ask Roger! én de eisen van de TU Delft. Maar nu ik bij een aantal middelbare scholen, ambulant medewerkers en speciale scholen voor doven en slechthorenden langs ben geweest, heb ik een helder beeld van de verdere invulling. Ik ga een product ontwerpen waarmee doven en slechthorenden bij videoconferencing door middel van speech to tekst – oftewel het omzetten van spraak in tekst –  beter kunnen werken in een groep. Aan het eind van mijn stage wil ik daarvoor een interactief prototype beschikbaar hebben. Ik verwacht dat de uiteindelijke oplossing een app wordt, in combinatie met een hardware product dat ik ga ontwerpen.

Ask Roger! wil zo ervaring opdoen met nieuwe en andere manieren van communiceren èn actief bijdragen aan sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs. Het werken bij Ask Roger! heb ik tot nu toe als een warm bad ervaren. Ik kan niet alleen mijn tijd maar ook mijn werklocatie indelen zoals ik wil. En als ik iets nodig heb, dan wordt dat voor me geregeld. Maar wat me het meest opvalt is toch wel de teamspirit: we zijn stuk voor stuk ROGERs, je krijgt veel vertrouwen en als je iets nodig hebt om je doel te bereiken, dan lossen we dat samen op.’